Runningtherapie

Het zeer rustig opbouwen van het hardlopen is kenmerkend voor runningtherapie. Het is een rustige duurloop waarbij je geen prestatie hoeft te leveren maar gewoon plezier mag beleven aan de inspanning.

De rustige duurloop zal gedurende de therapie in afstand toenemen, wat een gunstig effect heeft op de werking van verschillende stoffen in je lichaam (o.a. de aanmaak van dopamine, endorfine, serotonine en op de afname van de afgifte van cortisol). Hierdoor neemt de stresstolerantie toe en verbetert je stemming.

Afgelopen decennia hebben vele onderzoeken aangetoond dat lichamelijke activiteit een gunstige invloed heeft op psychische klachten. Hardlopen is een vorm van bewegen die naast vele psychische voordelen, ook een enorme verbetering van lichamelijk fitheid oplevert. Het uithoudingsvermogen verbetert aanzienlijk zodat je minder snel moe wordt en het gevoel krijgt meer aan te kunnen. Dit zorgt voor een verbetering van het zelfbeeld. De totale belastbaarheid neemt toe.

Runningtherapie bevordert dus zowel je lichamelijke als je geestelijke gesteldheid. Door runningtherapie neemt tevens de kans op een aantal lichamelijke ziekten af (b.v. hart- en vaataandoeningen, borstkanker, diabetes, obesitas).

Runningtherapie wordt naast  de psychische klachten zoals depressie tevens ingezet in de behandeling van mensen met spannings- en stressgerelateerde klachten , vermoeidheidsklachten, slaap- en concentratiestoornissen.

Runningtherapie wordt beschouwd als een aanvulling binnen het bestaande behandelaanbod en kan desgewenst ingezet worden in combinatie met psychotherapie en/of medicatie.

Als fysiotherapeut, coach en trainer en ben ik geregistreerd runningtherapeut en aangesloten bij de Stichting Runningtherapie Nederland. Ook gebruik ik onderdelen uit Chi-runningmethode om de kans op blessures te verkleinen

Je kunt mij bellen of mailen voor informatie, vragen en om je aan te melden.

Locatie

  • Altijd buiten in de natuur!
  • Individuele trajecten in onderling overleg van Egmond tot Overveen.